فیلم بلیک ‌له
آیا امکان اختراع مجدد چرخ وجود دارد؟

زبان‌های بیشتر در نشانی http://www.youtube.com/BlickleGERMANY موجود است.