خط مشی خرید.
مسئولیت‌پذیری - کلاس و کیفیت پشتیبانی.

لطفاً شرایط و ضوابط خرید را از اینجا دانلود کنید.

شرایط و ضوابط خرید
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG