راهکارهای سفارشی
راهکارهای مخصوص مشتری

علاوه بر 30,000 محصول استاندارد، راهکارهای متعدد خاصی نیز برای کاربردهای مورد نظر مشتریان عرضه می‌کنیم.

منظور از آخرین فن‌آوری روز دنیا استفاده می‌کنیم. این فن‌آوری عبارت است از به‌روزترین نرم‌افزار CAD سه بعدی، روش‌های «اجزای محدود» غیرخطی، نرم‌افزار شبیه‌سازی و تجهیزات پیشرفته آزمایش در محل تولید. برای کاهش هزینه‌ها و ارائه بهترین خدمات بی آنکه مشتری مجبور باشد انتظارات خود را تعدیل کند، همواره از اجزای موجود در طیف محصولات خود استفاده می‌کنیم.

لطفاً درخواست خود را درباره راهکار خاصی که مد نظر دارید در اینجا ثبت کنید

لطفاً درخواست خود را نسبت به راهکار خاصی که مد نظر دارید در اینجا ثبت کنید