محصولات.
راهکارهای مناسب برای تمامی صنایع.

از چرخ‌ها و چرخ‌ گاری های بلیک ‌له دربسیاری از صنایع در سراسر جهان استفاده می شود.

چرخ‌ها و چرخ‌ گاری های بلیک ‌له دنیا را به حرکت در می‌آورد: بیش از 30,000 راهکار چرخ و چرخ گاری مختلف برای کاربردهای گوناگون در بخش لجستیک، تولید و بیمارستان‌ها

  • مهندسی و ساخت کارخانه
  • لجستیک داخلی تأمین مواد
  • چرخ‌ دستی های پذیرایی
  • چرخ‌ دستی های پست
  • قفسه‌های متحرک کارخانجات تولید نان حجیم
  • تولید ماشین‌آلات
  • .